Ο FLY 88.1 ως μουσικό ραδιόφωνο με επιλεγμένη ξένη μουσική δίχως περιττές κουβέντες ακούγεται ιδιαίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, χώρους εστίασης, και αυτοκίνητα. Η ακρόαση ραδιοφώνου τις ώρες αιχμής των εμπορικών καταστημάτων αυξάνει το βαθμό επιρροής της αγοραστικής απόφασης, ενώ η ακρόαση στο αυτοκίνητο κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες μετακίνησης των ακροατών καθιστούν τον FLY ως ένα σταθερής ανταπόκρισης μέσο, που μπορεί να εγγυηθεί σε υψηλότερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο μέσο την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος.
Ο μικρός αριθμός διαφημιστικών σπότ που μεταδίδονται ανα ημίωρο (2 με 3 αυστηρά) δεν κουράζει τον ακροατή με αποτέλεσμα να αποκτά πραγματική αξία το μήνυμα που μεταδίδεται, να αφομοιώνεται αντί να αγνοείται.
Η σειρά και οι ώρες μετάδοσης των μηνυμάτων επιλέγονται πολύ προσεκτικά ώστε να μη διαφημίζονται ταυτόχρονα επιχειρήσεις με συναφή αντικείμενα.
Ελκυστικά πακέτα διαφημιστικής προβολής

studio1Το διαφημιστικό τμήμα του FLY 88.1 μπορεί να σας παρέχει εξειδικευμένες διαφημιστικές προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας. Η διαφημιστική σας προβολή μπορεί να περιλαμβάνει από βασικά πακέτα διαφημιστικών σποτ, εβδομαδιαία χορηγία εκπομπής, συνδυαστικά πακέτα σποτ και χορηγίας εκπομπής, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα επικοινωνιακά μηνύματα που μπορούμε να προτείνουμε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού σας αντικειμένου.
Ο FLY 88.1 συνεργάζεται με έμπειρους αναγνωρισμένους παραγωγούς για τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων τόσο στο studio του FLY 88.1, όσο και σε εξωτερικό studio της Αθήνας. Η ανάληψη της παραγωγής διαφημιστικού σποτ σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει το κείμενο της διαφήμισης, την εκφώνησή του και τη μουσική επένδυση.
Στο FLY 88.1 συνεργαζόμαστε μαζί σας ώστε να δημιουργήσουμε το καταλληλότερο επικοινωνιακό πακέτο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησή σας και ανταποκρινόμαστε σε τροποποιήσεις του διαφημιστικού σας μηνύματος ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης σας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (π.χ. εκπτώσεις, προσφορές, events, αλλαγές στο ωράριο, ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα).

Since Fly 88,1 broadcasts, selected, international music, easy to the ear, not repeatedly, without excessive chats, you can listen to the station in many businesses, shops, restaurants, cafes and in your car. Listening to our radio station in shops during rush hours, increases the influence of on the spot buying. Listening to our radio station in your car in morning and evening hours, make Fly 88,1 a stable medium that can assure better results in advertising than any other medium.
The order and hour the spot is broadcasted is selected very carefully in order to avoid simultaneously competitive messages.
Our radio spots broadcast every half hour (strictly 2 to 3 spots) in order not to tire our listeners and for the radio message to gain true value and to be absorbed not neglected.
Attractive advertising packages
Our advertising department can offer you special advertising proposals depending on your business needs. Your promo can include a basic package of radio spots, weekly program sponsoring, packages combining spots and sponsorships, along with particularly made messages that we can refer depending on your business needs.
Fly 88,1 collaborates with experienced and well known producers to create your advertising message, both in our studio and in studios located in Athens. The production includes the text, the broadcaster and the background music. We collaborate with our client in order to create the most effective advertising package and we deliver when changes are needed in your campaign, depending on different time periods (e.g. discounts, events, new services or products etc.)